За проект СМАЙЛ / УСМИВКА

Рома СМАЙЛ / Ромска УСМИВКА е проект, финансиран с подкрепа от Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия. Идеята на проекта е да се подходи към проблема на ромската образователна интеграция по холистичен начин чрез установяване на една образователна общност, която активно ще предоставя конкретни отговори и решения на проблемите.

Една от главните цели на проект СМАЙЛ е ад подкрепя началните училища в усилията им за включване на ромските ученици, като създава благоприятстваща образователна среда аз ромските ученици и родителите им и развива учещане за общност чрез създаването на нов дух на Чувство за общност, основано на концепцията за просоциалност. Между специфичните цели на СМАЙЛ е реализацията на една дидактична схема (Модел на включваща просоциална общност – МВПО/ PCIM), която цели да създаде или засили позитивните възприятия на учениците за различността и да установи споделяни просоциални правила на преподаване и учене за развитие на една подагогическа реферетна схема, като по този начин спомага за специфичния проблем с ромското включване чрез засилени социални компетентности. В тази перспектива интеграцията е въпрос, касаещ вичски в Образователната Общност.

Проект СМАЙЛ възнамерява също така да създаде едно формализирано сътрудничество между общностите, в които живеят учениците, Образователни Общности, окито ще представляват формално сътрудничество, включващо всички местни институции или асоциации, ромски и не-ромски, които са референтни точки в образованието на учениците.

Проещтът ще бъде изпълнен от шест партньорски организации - Centro Studi e Formazione Villa Montesca (IT), Associazione Italiana Zingari Oggi (IT), City of Koprivnica (HR), The BHA (UK), Фондация АДРА БЪЛГАРИЯ (BG), European Roma Infromation Office (BE).

Проектът започна на 1 ноември 2013 г. ш щи продължи до 31 октомври 2015 г., 2 години. Европейският съюз финансира изпълнението на проекта със 75% от необходимите средства, като общия бюджет на проекта е 396,025.00€.

About